Đặt một câu hỏi

Bánh kem sinh nhật hình quả bóng

Bánh kem sinh nhật hình quả bóng
Số ký tự đã nhập: