Đặt một câu hỏi

Bánh sinh nhật hình gà (dậu)

banh-sinh-nhat-hinh-con-ga (5)
Số ký tự đã nhập: