Đặt một câu hỏi

Bánh sinh nhật hình khỉ (thân)

banh-sinh-nhat-con-khi (9)
Số ký tự đã nhập: