Đặt một câu hỏi

Bánh sinh nhật hình ngựa (ngọ)

banh-sinh-nhat-tuoi-ngo-3
Số ký tự đã nhập: