Đặt một câu hỏi

Bánh sinh nhật gia đình tuổi tý

Bánh sinh nhật gia đình tuổi tý
Số ký tự đã nhập: