Đặt một câu hỏi

Bánh sinh nhật hình trâu (sửu)

banh-sinh-nhat-hinh-trau3 (3)
Số ký tự đã nhập: